پکیج های آموزشی

8 کالا

 • پکیج آموزشی برنامه نویسی Arduino

  650,000 تومان
  پکیج آموزشی برنامه نویسی Arduino نیراسیستم شامل آموزش ویدیویی صفر تا صد برنامه نویسی Arduino به همراه سخت افزاربرد آردوینو Arduino UNO R3 می باشد. فراگیران در طول این دوره ویدیویی، نحوه برنامه نویسی برد آردوینو را بصورت عملی و سخت افزاری آموزش خواهند دید. پکیج آموزشی برنامه نویسی Arduino به مناسبت روز مهندس تا تاریخ 6 اسفند ماه شامل تخفیف ویژه خواهد شد و با خرید سخت افزار، دوره ویدیویی را بصورت رایگان میتوانید…
 • 10%
  PYTHON

  پکیج آموزشی برنامه نویسی Embedded Python

  715,000 تومان
  پیکج آموزشی برنامه نویسی Embedded Python نیراسیستم شامل آموزش ویدیویی صفر تا صد برنامه نویسی امبدد پایتون به همراه سخت افزار IOT کیت نیراالکترونیک می باشد. فراگیران در طول این دوره ویدیویی، زبان برنامه نویسی پایتون را با  محوریت استفاده در سیستم های نهفته بصورت عملی و سخت افزاری آموزش خواهند دید.  
 • 10%
  AVR

  پکیج آموزشی راه اندازی ماژول های Wireless

  1,678,000 تومان
  پکیج آموزشی میکروکنترلر AVR نیراسیستم شامل آموزش ویدیویی صفر تا صد راه اندازی ماژول های وایرلس به همراه سخت افزار برد آموزشی میکروکنترلر AVR می باشد. فراگیران در طول این دوره ویدیویی، راه اندازی ماژول های وایرلس از جمله GPS، Bluetooth،Wifi، SIM800،... را بصورت عملی و سخت افزاری آموزش خواهند دید.    
 • 10%
  STM32برد آموزشی میکروکنترلر ARMSTM32

  پکیج آموزشی میکروکنترلر ARM STM32 پیشرفته

  2,736,000 تومان
  پکیج آموزشی میکروکنترلر ARM STM32 پیشرفته نیراسیستم شامل آموزش ویدیویی برنامه نویسی میکروکنترلر ARM  در سطح پیشرفته به همراه سخت افزار برد آموزشی میکروکنترلر ARM STM32F407 می باشد. فراگیران در طول این دوره ویدیویی، نحوه راه اندازی پروتکل های ارتباطی مختلفاز جمله CAN، LAN، I2C، Ethernet، SDCARD،... را بصورت عملی و سخت افزاری آموزش خواهند دید.    
 • 10%
  STM32برد آموزشی میکروکنترلر ARMSTM32

  پکیج آموزشی میکروکنترلر ARM STM32 مقدماتی

  2,709,000 تومان
  پکیج آموزشی میکروکنترلر ARM STM32 مقدماتی نیراسیستم شامل آموزش ویدیویی صفر تا صد برنامه نویسی میکروکنترلر ARM  به همراه سخت افزار برد آموزشی میکروکنترلر ARM STM32F407 می باشد. فراگیران در طول این دوره ویدیویی، نحوه برنامه نویسی پریفرال ها و واحدهای مختلف میکروکنترلر اعم از I/O ، Interrupt،Timmer ، ADC،… را بصورت عملی و سخت افزاری آموزش خواهند دید.    
 • 10%
  پکیج آموزشی میکروکنترلر AVR

  پکیج آموزشی میکروکنترلر AVR

  1,809,000 تومان
  پکیج آموزشی میکروکنترلر AVR نیراسیستم شامل آموزش ویدیویی صفر تا صد برنامه نویسی میکروکنترلر AVR به همراه سخت افزار برد آموزشی میکروکنترلر AVR می باشد. فراگیران در طول این دوره ویدیویی، نحوه برنامه نویسی پریفرال ها و واحدهای مختلف میکروکنترلر اعم از I/O ، Interrupt،Timmer ، ADC،... را بصورت عملی و سخت افزاری آموزش خواهند دید.    
 • 10%
  STM8STM8

  پکیج آموزشی میکروکنترلر STM8

  769,000 تومان
  پکیج آموزشی میکروکنترلر STM8 نیراسیستم شامل آموزش ویدیویی صفر تا صد برنامه نویسی میکروکنترلر STM8  به همراه سخت افزار برد توسعه میکروکنترلر STM8 می باشد. فراگیران در طول این دوره ویدیویی، نحوه برنامه نویسی پریفرال ها و واحدهای مختلف میکروکنترلر STM8 اعم از I/O ، Interrupt،Timmer ، ADC،… را بصورت عملی و سخت افزاری آموزش خواهند دید.  
 • 10%
  iot

  پیکج آموزشی اینترنت اشیا مبتنی بر Esp8266

  639,000 تومان
  پیکج آموزشی اینترنت اشیا مبتنی بر Esp8266 نیراسیستم شامل آموزش ویدیویی IOT به همراه سخت افزار IOT کیت نیراالکترونیک می باشد. فراگیران در طول این دوره ویدیویی، زبان برنامه نویسی پایتون را با  محوریت استفاده در سیستم های نهفته بصورت عملی و سخت افزاری آموزش خواهند دید.